Нашите новини

Предимствата на “early booking”

През последните години все повече хора избират „техниката“ на „early booking“ за своята почивка. Причината – разбира се множеството предимства да резервирате пътуванията си рано,

Ofrynio Beach (Costa Ofrynio), Kavala, Greece, P.C. 64008

Copyright by Kourtidis Group. All Rights Reserved.
IT. Dept - Kourtidis Group

Copyright by Kourtidis Group. All Rights Reserved.
IT. Dept - Kourtidis Group